Afdeling garage

Auto-elektriciteit bso 7de specialisatiejaar

Lessentabel

Wat erna

In deze studierichting

  • leer je elektrische storingen in auto’s opsporen en diagnoses stellen;

  • oefen je herstellings- en onderhoudswerkzaamheden van elektrische storingen;

  • leer je werken met autodata en hedendaagse meetapparatuur;

  • worden de algemene vakken verder uitgediept.

De leerlingen die slagen in het zevende specialisatiejaar behalen het diploma secundair onderwijs. 

Na het zevende jaar bso auto-elektriciteit word je tewerkgesteld als onderhoudsmecanicien of technicus van voertuigen.

Guldensporencollege Kortrijk

Campus Engineering

Beekstraat 21

8500 Kortrijk

056/21 23 01