Afdeling mechanica

Fotolassen bso 7de specialisatiejaar

Lessentabel

Wat erna

In deze studierichting

  • leer je schetsen en tekeningen maken van realistische lasopdrachten;

  • leer je lasonderzoek uitvoeren met moderne ultrasone meetapparatuur;

  • oefen je verschillende lasprocedés fotolassen (BMBE-MAG-TIG);

  • voer je opdrachten uit met een lasrobot;

  • worden de algemene vakken verder uitgediept.

De leerlingen die slagen in het zevende specialisatiejaar behalen het diploma secundair onderwijs. 

Na het zevende jaar bso fotolassen word je tewerkgesteld als lasser bij constructiebedrijven, als pijpfitter, als productiemedewerker kunststofverwerking of als onderhoudsmecanicien.

Guldensporencollege Kortrijk

Campus Engineering

Beekstraat 21

8500 Kortrijk

056/21 23 01