Afdeling mechanica

Verwarmingsinstallaties bso 7de specialisatiejaar

Lessentabel

Wat erna

In deze studierichting

  • leer je verwarmingsinstallaties met duurzame energiebronnen installeren en onderhouden;

  • leer je CV -installaties afstellen met de nieuwste regel- en meetapparatuur;

  • oefen je het opsporen en rapporteren van storingen;

  • voer je herstellingen uit volgens vastgelegde procedures uit;

  • worden de algemene vakken verder uitgediept.

De leerlingen die slagen in het zevende specialisatiejaar behalen het diploma secundair onderwijs. 

Na het zevende jaar bso verwarmingsinstallaties word je tewerkgesteld als verwarmingsinstallateur, onderhoudstechnicus.

Verwarmingsinstallaties

Guldensporencollege Kortrijk

Campus Engineering

Beekstraat 21

8500 Kortrijk

056/21 23 01