Afdeling mechanica

Centrale verwarming en san. installaties bso 3de graad

Lessentabel

In deze studierichting

  • leer je tekeningen en schema’s lezen en uitvoeringstekeningen maken;

  • voer je buisnetwerken in centrale verwarming en sanitaire installaties uit;

  • voer je elektrische voorzieningen in centrale verwarming en sanitaire installaties uit;

  • leer je de huidige wetgeving inherent aan centrale verwarmingsinstallaties naleven;

  • oefen je onderhoudswerken aan centrale verwarmingsinstallaties;

  • wordt de algemene vorming thematisch en projectmatig benaderd;

  • leer je het Frans én het Engels functioneel gebruiken.

Wat erna

Vervolgopleiding

Na de derde graad bso centrale verwarming en sanitaire installaties kan je doorstromen naar het zevende specialisatiejaar verwarmingsinstallaties.

Tewerkstelling

Na je opleiding word je tewerkgesteld als monteur van centrale verwarmingsinstallaties of sanitair installateur.

Sanitair en centrale verwarming

Guldensporencollege Kortrijk

Campus Engineering

Beekstraat 21

8500 Kortrijk

056/21 23 01