Afdeling schilderen-decoratie

Schilderwerk en decoratie bso 2de graad

Lessentabel

Wat erna

In deze studierichting

  • leer je de technisch-theoretische voorbereidingen voor schilderwerk: kleurenleer, concept, schetsen, kennis van ondergronden, gereedschappen en materialen;

  • leer je de basistechnieken voor voorbereiding van ondergronden en dekkend schilderen op verschillende ondergronden;

  • wordt de algemene vorming thematisch en projectmatig benaderd.

Na de tweede graad bso schilderwerk en decoratie kan je doorstromen naar de derde graad bso schilderwerk en decoratie en naar het zevende specialisatiejaar bso decoratie-restauratie schilderwerk.

Guldensporencollege Kortrijk

Campus Engineering

Beekstraat 21

8500 Kortrijk

056/21 23 01