Afdeling bouw - schilderen-decoratie

Schilderwerk en decoratie bso 3de graad

Lessentabel

Wat erna

In deze studierichting

  • leer je alle technisch-theoretische voorbereidingen voor je eigen project: kleurenleer, concept, schetsen, kennis van ondergronden, kostprijsberekeningen, gereedschappen en materialen;

  • diep je de schildertechnieken dekkend en niet-dekkend schilderwerk uit;

  • leer je behangtechnieken uitvoeren en vloerbekledingen plaatsen;

  • wordt de algemene vorming thematisch en projectmatig benaderd;

  • leer je het Frans én het Engels functioneel gebruiken.

Vervolgopleiding

Na de derde graad bso schilderwerk en decoratie kan je doorstromen naar het zevende specialisatiejaar bso decoratie - restauratie schilderwerk.

Tewerkstelling

Na je opleiding word je tewerkgesteld als polyvalent schilder, behanger, vloerbekleder.

Guldensporencollege Kortrijk

Campus Engineering

Beekstraat 21

8500 Kortrijk

056/21 23 01