Afdeling elektriciteit - iict

Elektrische installaties bso 3de graad

Lessentabel

Wat erna

In deze studierichting

  • leer je industriële installaties in gebouwen voor industriële productie installeren en renoveren;

  • leer je gemengde installaties (deels residentieel, deels industrieel) in utilitaire gebouwen zoals appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen en ziekenhuizen installeren en renoveren;

  • leer je machinesturingen begrijpen en uitvoeren;

  • wordt de algemene vorming thematisch en projectmatig benaderd;

  • leer je het Frans én het Engels functioneel gebruiken.

Vervolgopleiding

Na de derde graad bso elektrische installaties kan je doorstromen naar het zevende specialisatiejaar bso industriële elektriciteit.

Tewerkstelling

Na je opleiding word je tewerkgesteld als residentieel elektrotechnisch installateur, industrieel elektrotechnisch installateur, hersteller witgoed, bordenbouwer.

Voorstelling van de richting:

5BE
6BE

Oud-leerlingen aan het woord:

Guldensporencollege Kortrijk

Campus Engineering

Beekstraat 21

8500 Kortrijk

056/21 23 01