Afdeling bouw - schilderen-decoratie

Ruwbouw bso 3de graad

Lessentabel

Wat erna

In deze studierichting

  • leer je je eigen project schetsen en volledig technisch voorbereiden;

  • vervolmaak je de vaardigheden metselen, bekisten en betonstaalvlechten;

  • leer je montagetechnieken systeembekistingen en betonstorten;

  • zijn de basistechnieken duurzaam bouwen de rode draad : zorgzaam werken, isolatietechnieken…;

  • wordt de algemene vorming thematisch en projectmatig benaderd;

  • leer je het Frans én het Engels functioneel gebruiken.

Vervolgopleiding

Na de derde graad bso ruwbouw kan je doorstromen naar het 7de specialisatiejaar bso renovatie bouw.

Tewerkstelling

Na je opleiding word je tewerkgesteld als metselaar, bekister, betonstaalvlechter.

Guldensporencollege Kortrijk

Campus Engineering

Beekstraat 21

8500 Kortrijk

056/21 23 01