Afdeling bouw

Bouw- en houtkunde tso 2de graad

Lessentabel

Wat erna

In deze studierichting

  • leer je probleemoplossend denken en technische vaardigheden ontwikkelen;

  • ligt de klemtoon op het ontwerpen en organiseren;

  • leer je veilig, milieu- en kostprijsbewust werken, de speciale aandacht gaat daarbij naar het duurzaam bouwen;

  • leer je doorgedreven schetsen en bouwkundige plannen maken via CAD waarbij ruimtelijk inzicht en zin voor nauwkeurigheid belangrijke vaardigheden zijn;

  • krijg je een stevig pakket wiskunde waar de klemtoon sterk ligt op de toepassingen van de wiskunde in de technische vakken;

  • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het Engels;

  • krijg je een brede algemene vorming.

Vervolgopleidingen

Na de tweede graad tso bouw- en houtkunde kan je

  • doorstromen naar de derde graad tso bouw- en houtkunde en naar de derde graad kso industriële kunst:

  • overstappen naar derde graad tso houttechnieken.

Guldensporencollege Kortrijk

Campus Engineering

Beekstraat 21

8500 Kortrijk

056/21 23 01