Afdeling hout

Houttechnieken tso 2de graad

Lessentabel

Wat erna

In deze studierichting

  • leer je in de lessen onderzoek een project ontleden en al onderzoekend maak je kennis met alle materialen, constructies en uitvoeringsmethoden die nodig zijn om een project te realiseren;

  • maak je in de lessen organisatie uitvoeringstekeningen (CAD), stel je een stappenplan op, maak je de werkvoorbereidingen en bereken je de kostprijs van een project;

  • oefen je in de lessen uitvoering de basistechnieken voor handvaardigheid en het veilig gebruik van de houtbewerkingsmachines, maak je kennis met NC-gestuurde machines en realiseer je een eigen project;

  • oefen je wiskundige technieken en methoden;

  • leer je het Nederlands, Frans en Engels functioneel gebruiken en krijg je een brede algemene vorming.

Na de tweede graad tso houttechnieken kan je

  • doorstromen naar de derde graad tso houttechnieken;

  • overstappen naar de derde graad bso houtbewerking.

Voorstelling van de richting:

Guldensporencollege Kortrijk

Campus Engineering

Beekstraat 21

8500 Kortrijk

056/21 23 01