Afdeling wetenschappen

Industriële wetenschappen tso 3de graad

Lessentabel

Wat erna

In deze studierichting

  • krijg je een stevig pakket wiskunde waarvan de moeilijkheidsgraad vergelijkbaar met wiskundige richtingen in het aso, maar waar de klemtoon sterk ligt op de toepassingen van de wiskunde in de wetenschappen;

  • krijg je een technologische en theoretisch-wetenschappelijke vorming die sterk wiskundig is onderbouwd;

  • onderzoek je op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen;

  • formuleer je wetenschappelijke wetmatigheden vertrekkende vanuit experimenten en toets je de toepassing ervan af in technologische opstellingen;

  • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het Engels;

  • krijg je een brede algemene vorming.

Vervolgopleidingen

Na de derde graad tso industriële wetenschappen kan je doorstromen naar een master of bachelor in het hoger onderwijs.

Guldensporencollege Kortrijk

Campus Engineering

Beekstraat 21

8500 Kortrijk

056/21 23 01