Afdeling wetenschappen

Techniek-wetenschappen tso 3de graad

Lessentabel

Wat erna

In deze studierichting

  • krijg je een stevig pakket wiskunde waarvan de moeilijkheidsgraad vergelijkbaar is met wiskundige richtingen in het aso, maar waar de klemtoon sterk ligt op de toepassingen van de wiskunde in de wetenschappen;

  • verdiep je je in de cellulaire opbouw van levende wezens en stofwisseling, de basisprincipes van de microbiologie, erfelijkheid en evolutie;

  • bestudeer je de fijnstructuur van materie, chemisch evenwicht, koolstofchemie en analytische chemie;

  • behandel je elektrodynamica, elektromagnetisme, kinematica en dynamica, trillingen en golven, elektronica, kernfysica en de dynamica in vloeistoffen;

  • ontdek je in de uren labo hoe de thema’s van de drie wetenschappen door waarnemingen, experimenten en metingen toegepast en geconcretiseerd worden;

  • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands het Frans en het Engels;

  • krijg je een brede algemene vorming.

Vervolgopleidingen

Na de derde graad tso techniek-wetenschappen kan je doorstromen naar een master of bachelor in het hoger onderwijs.

Guldensporencollege Kortrijk

Campus Engineering

Beekstraat 21

8500 Kortrijk

056/21 23 01